Τετάρτη, 12 Ιουλίου 2017

Ο Άγιος Παϊσιος ομιλεί για τη Νοερά Προσευχή και την Ευχή του Ιησού